Οι επιδράσεις της τηλεόρασης στη ψυχολογία των εφήβων (2012-2013)

Καθηγητές: κ.Αγγελοπούλου

Αφορά τη σχέση εφήβων-τηλεόρασης, καλλιέργεια διαλόγου για σωστότερες επιλογές των τηλεοπτικών προγραμμάτων και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης των εφήβων.