Βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης - Διαχείριση του θυμού (2015-16)

Τάξη Γ'

Υπεύθυνη προγράμματος: κα Αγγελοπούλου Ευθυμία ΠΕ02

Συμμετέχοντες: κα Μάνου Ευλογία ΠΕ05