Οδοιπορικό στο Παλαιό Φάληρο

Για να διαβάσετε την εργασία Οδοιπορικό στο Παλαιό Φάληρο του μαθητή Γιαπισίκογλου Αλέξη Γ΄1 στο πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής πατήστε εδώ.