Οδηγίες για την επαναλειτουργία των σχολείων

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε 

Οδηγίες και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων